piątek 20 maj 2011

Laureatka Nagrody Orła 2010

Nagroda Orła Piastowskiego dla prof. Zofii Kunatowskiej

Nestorka polskiej nauki historycznej - Profesor Zofia Kurnatowska -  została tegoroczną laureatką nagrody „Lednickiego Orła Piastowskiego”. Wyróżnienie – ustanowione przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego - przyznała wybitnej archeolog Kapituła Nagrody za badania wczesnego średniowiecza, a szczególnie „za podjęcie trudnej tematyki związanej z formowaniem się państwa Pierwszych Piastów”. Nagroda została wręczona Laureatce przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 


Prof. dr hab. Zofia Kurnatowska zawodowo i naukowo jest związana z Katedrą Archeologii Uniwersytetu Poznańskiego oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN.


Jest autorką setek publikacji o fundamentalnym znaczeniu dla rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej przeszłości. Pani Profesor nie tylko publikuje, ale też aktywnie włącza się  w badania terenowe kluczowych ośrodków przedpaństwowych i państwowych, inicjuje programy badawcze, serie wydawnicze, redaguje wydawnictwa, uczestniczy w życiu towarzystw i stowarzyszeń kulturalnych oraz naukowych – czytamy w uzasadnieniu Kapituły.

 


W skład Kapituły wchodzą m.in. Arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. 
 

Nagroda „Lednickiego Orła Piastowskiego” została przyznana pierwszy raz w ubiegłym roku. Otrzymał ją prof. Gerard Labuda.


 

Archiwum