wtorek 21 kwiecień 2015

Majówka nad Lednicą

Wielkopolski Park Etnograficzny-„Majówka nad Lednicą”

1 maja - piątek

 

 

Grupa rekonstrukcyjna 3. Bastion Grolman zaproponowała poznanie „codziennego” życia żołnierzy Wojsk Wielkopolskich (1919-1920 r.).

W zagrodach żołnierze zorganizowali swoje kwatery i „polowe koszary” . Każdy „rekrut” , otrzymał kartę poborowego, na której były ustalone poszczególne etapy szkolenia:

 

obozowe życie: „rozstawianie” namiotu z płacht, zapoznanie z wyposażeniem żołnierskiego plecaka, poznanie tajników zwijania żołnierskiego koca, przyszywanie „urwanego” guzika do bluzy mundurowej

musztra

przejście badań lekarskich, zapoznanie z elementami pierwszej pomocy medycznej stosowanymi w roku 1919

nauka obsługi karabinu Mauser wz 98 i pistoletu Parabellum P08 oraz przygotowanie stanowiska dla karabinu MG 08/15; zapoznanie się z granatami i ich obsługą (rzut do celu)

szkolenie z topografii: czytanie i kreślenie map oraz zapoznanie kandydatów z umiejętnością posługiwania się kompasem

naprawa butów w wojskowym warsztacie szewskim

 

Na każdym z punktów, żołnierz odpowiadający za dane stanowisko przystawił pieczątkę oznaczająca ukończenie danego etapu. Po „zaliczeniu” wszystkich szczebli szkolenia rekrut udał się do „komendantury” obozu szkoleniowego. Tam z rąk pułkowego skryby otrzymał legitymację żołnierza Wojsk Wielkopolskich i „kupon” upoważniający do odbioru „pajdy” wiejskiego chleba ze smalcem.

 

Tego dnia rozpoczął się plener rzeźbiarski pt. „Chrońcie nas od ognia”. Wzięli w nim udział rzeźbiarze z Wielkopolski: Eugeniusz Tacik, Piotr Staszak, Bogusław Migel, Grzegorz Hadzicki, Jerzy Kopeć.

 

 

2 maja - sobota

 

 

„Dzień Twórców” była to okazja do spotkania twórców ludowych z terenu Wielkopolski. Podczas kiermaszu zaprezentowali Oni rzeźbę, garncarstwo, wikliniarstwo, wytwórczość ozdób z bibułki, papieru i słomy, twórczość hafciarską (haft pałucki, snutkowy), koronkę (frywolitka), plastykę obrzędową i pieczywo świąteczne. Podczas imprezy nastąpiło uroczyste podsumowanie pleneru rzeźbiarskiego pt. „Chrońcie nas od ognia” rozpoczętego 1 maja.

O godz. 13.00. Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” z Moszczanki zainscenizował zwyczaj chodzenia z Nowym lotkiem.

To zwyczaj obchodzenia domów  z zieloną sosnową lub świerkową gałązką, która jest symbolem nadchodzącej wiosny.  Przystraja się ją kolorowymi papierkami.

Dzieje się to najczęściej w Niedzielę Palmową. Zdarzają się jednak miejsca gdzie z nowym lotkiem chodzono nawet do św. Jana Chrzciciela. W Gnieźnieńskim chodzono po Wielkanocy i do tej tradycji nawiązaliśmy.

 

Zakończenie pleneru rzeźbiarskiego- werdykt:

Jury w składzie Małgorzata Fryza, Jacek Buszkiewicz, Andrzej M. Wyrwa, Piotr Kuszczak

przyznało:

dwa drugie miejsca: Panowie Eugeniusz Tacik (tytuł pracy: Strażak – ratownik)  i Grzegorz Hadzicki ( tytuł pracy: Wodnik)

trzecie miejsce Jerzy Kopeć (tytuł pracy: Strażak)

wyróżnienia:

Bogusław Migel (tytuł pracy: Strażak)

Piotr Staszak (tytuł pracy: Św. Agata)

 
 
 

 

 

 

 
 

Archiwum