wtorek 21 kwiecień 2015

Majówka w Grzybowie

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

MAJÓWKA W GRZYBOWIE 

 

pod hasłem Majówka z historią

 

Gród w Grzybowie to przede wszystkim naturalna plenerowa ekspozycja Muzeum z zaaranżowaną zagrodą wczesnośredniowieczną. Stwarza to doskonały pretekst do prowadzenia działań edukacyjnych siłami pracowników muzeum oraz we współpracy z odtwórcami. W zaaranżowanej przestrzeni grodu staje się możliwe prezentowanie zarówno zajęć domowych, jak i życia codziennego, czy inscenizowanie obrzędów i widowisk. Prezentacje, odtwórstwo w przestrzeni naturalnej staje się bardziej wiarygodne a historia jest znacznie lepiej odbierana.

W dniach 1-3 maja w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie odbył się piknik edukacyjny „MAJÓWKA Z HISTORIĄ”. Każdy przybywający na gród miał możliwość nie tylko obejrzenia ludzi w tradycyjnych strojach, przy tradycyjnych zajęciach, ale mógł samemu spróbować pracy dawnych rzemieślników i pobyć w warunkach z minionej epoki. Podczas spotkania w Grzybowie dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych, gdzie przez zabawę poznawały zabytki i ich historię. Prowadzone były warsztaty, a dla najmłodszych przygotowany został wykop archeologiczny, w którym, w ramach projektu Grzybowskiej Akademii Małego Archeologa, prowadziły poszukiwania zabytków i uczyły się dokumentacji wykopaliskowej. W pawilonie muzealnym można było wraz z przewodnikiem, zobaczyć stałą wystawę archeologiczną p.t. „Gród Grzybowo – między plemieniem a państwem”, będącą rekonstrukcją stanowiska archeologicznego, jakim jest fortyfikacja wałów grodu. Ponadto 2 maja została otwarta wystawa czasowa „Nasi przodkowie” będąca dokumentacją działań rekonstrukcyjnych prowadzonych w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA”, od października 2014 roku do marca 2015 roku. Był to projekt, z cyklu wydarzeń z zakresu edukacji historycznej i archeologii doświadczalnej pod wspólnym hasłem „Zimowisko 1014-1015. W mroźnej zawiei”.

 

 

 

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Grzybowo 10a

62-300 Września

tel. 507-513-798

tel. 61 880 00 76

e-mail: grzybowo@lednica.pl

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Archiwum