poniedziałek 30 maj 2011

Młodzieżowe Dni Średniowiecza w Grzybowie

W dniu 25 maja na grodzie w Grzybowie odbyła się gra terenowa rozgrywana w ramach Gnieźnieńskich Młodzieżowych Dni Średniowiecza. Przygotowania do tego wydarzenia trwały kilka dni, a ich kulminacja przypadła właśnie na dzień 25 maja. Data nie jest przypadkowa, łączy się bowiem z rocznicą śmierci Mieszka I. Warto zaznaczyć, iż jest to nasza historyczna pierwsza data dzienna!

Pomysłodawczynią, organizatorką i siłą napędową wszystkich wydarzeń łączących się z Dniami Średniowiecza jest Małgorzata Stefańska – doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie. Wśród organizatorów Dni Średniowiecz znalazły się: Gimnazjum nr 1 z Gniezna, MPP na Lednicy, oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna. A patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gniezna – Jacek Kowalski.

Była to druga edycja Młodzieżowych Dni Średniowiecza, a udział w nich brali uczniowie i nauczyciele gnieźnieńskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Udział w Dniach Średniowiecza brała młodzież z gnieźnieńskich szkół podstawowych i gimnazjów. W gimnazjach odbyły się prędzej eliminacje wewnątrzszkolne celem wyłonienia jednej, czteroosobowej drużyny, będącej przedstawicielem danego gimnazjum w finale. A finał to Konkurs Historyczny dla gimnazjów odbywający się pod hasłem „Od zjednoczenia do podziału” (obejmującym historię Polski od czasów Mieszka I po Bolesława Krzywoustego) odbył się według formuły gry terenowej w scenerii grzybowskiego grodu.

Wcześniej, dzień prędzej – 24 maja, uczniowie klas piątych szkół podstawowych brali udział w grze miejskiej „Stąd nasz ród”, prowadzonej w Gnieźnie, podczas której trzeba było się wykazać znajomością historii Polski od czasów Mieszka I do Bolesława Szczodrego.

Etap finałowy korelował wiadomości z zakresu: historii, języka polskiego, sztuki, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie (lub KOSS – u). Finał był zróżnicowany – obejmował zarówno quiz historyczny sprawdzający wiedzę uczestników z zakresu, polityki, kultury i gospodarki dotyczące czasów średniowiecznych w Polsce w okresie od Mieszka I do  Bolesława Krzywoustego, pracę z mapą, materiałem ikonograficznym i inne. Wśród konkurencji rozgrywanych na grodzie były też sprawnościowe i ruchowe, gdzie trzeba się było wykazać pracą zespołową, zręcznością, a też i siłą fizyczną bądź sprytem. Konkurs posiadał cechy gry terenowej.

Podsumowaniem pracy i rywalizacji zespołowej uczniów i nauczycieli było wspólne ognisko z kiełbaskami, ziemniakami, oraz napoje, owoce i słodycze.

Wszyscy uczestnicy zapoznali się też z historią grodu w Grzybowie i zwiedzili wystawę.

 

Wśród Gimnazjów wygrali:

1. Gimnazjum nr 3 G-no

2. Gimnazjum nr 4 G-no

3. Gimnazjum nr 1 G-no

4. Gimnazjum Akademickie „Milenium”

5. Gimnazjum nr 2 G - no

 

Wśród szkół podstawowych:

1. SP nr 5

2. SP nr 8

3. SP nr 3

4. SP nr 6

5. SP nr 9

6. SP nr 2

Jacek Wrzesiński

Archiwum