poniedziałek 19 sierpień 2019

MPP/01/2019 Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert