czwartek 01 sierpień 2019

MPP/01/2019 Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

Wyjaśnienia_SIWZ 5_01.08.2019

zal_B2_PW_3.8