czwartek 01 sierpień 2019

MPP/01/2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie modyfikacja SIWZ

Zal_B2_PW_3.1