niedziela 07 styczeń 2018

MPP/2/2017 Ogłoszenie przetargu

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w dniu 28.03.2017 ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: ,, Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa – muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu”.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał.1-7do SIWZ.zip

 

8. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zał.8.1.-Inwentaryzacja - Gryżyna

Zał.8.2.-Inwentaryzacja - Majków

Zał.8.3 - Program prac konserwatorskich

Zał.8.4.-Wiatrak z Gryżyny-konserwacja_ślepy kosztorys

Zał.8.5.-Spichlerz z Majkowa-konserwacja-ślepy kosztorys

 

Archiwum