wtorek 27 październik 2015

MPP-4-2015

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R.”

Dziekanowice, dnia 26.10.2015 r.


 

Postępowanie nr MPP – 4- 2015


 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R.”

przez:

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Pytanie wykonawcy:

Proszę o wiadomość czy wymienione w specyfikacji informatory  posiadają numer ISBN?”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zmawiający informuje, że wszystkie pozycje objęte przedmiotowym przetargiem poosiadają numer ISBN.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Załączniki do pobrania