poniedziałek 19 grudzień 2016

MPP-8-2016

Informacja z otwarcia ofert Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

Dziekanowice, dnia 19 grudnia 2016 r.

 

 

  1. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy „Prawo zamówień publicznych” przekazuje następujące informacje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia:

 250.000,00 zł netto/ 307.500,00  zł brutto.

Zestawienie ofert:

 

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” Sp. zo.o. ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

Cena ofertowa: 419.571,36 zł netto/ 516.072,77 zł brutto

 

Oferta nr 2

Nazwa (firma) wykonawcy:

PROTECTOR SERVICE sp. z o.o. ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 1: Biuro Ochrony „VIGOR” sp. z o.o. ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Cena ofertowa: 388.993,28 zł netto/ 478.461,73 zł brutto

 

                                                                                            Podpisy Komisji:

  1. Przewodniczący:                                         dr Janusz Górecki
  2. Członek:                                                      Bernadeta Pasternak
  3. Sekretarz Komisji:                                       mgr Anna Wrzesińska