sobota 04 czerwiec 2022

Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu

W 1921 roku w gmachu Muzeum Wielkopolskiego (dzisiejszego Muzeum Narodowego w Poznaniu) odbył się zjazd delegatów muzeów polskich, który zgromadził najwybitniejszych muzeologów z Warszawy, Lwowa, Krakowa i Poznania.
Na zjeździe reprezentowane były zarówno muzea artystyczne, jak i historyczne oraz przemysłowe. W kontekście dopiero co odzyskanej niepodległości przedstawiono wówczas najistotniejsze sprawy muzealnictwa w zrastającej się z trzech części Polsce: kategoryzację muzeów, przygotowanie ustawy o muzeach, kształcenie kadr, budowę nowych gmachów. Wiele czasu poświęcono także konserwacji zabytków, w tym współpracy muzeów z konserwatorami wojewódzkimi. Wymiernym osiągnięciem poznańskiego spotkania było powołanie Związku Polskich Muzeów Historyczno-Artystycznych. W okresie międzywojennym odbyło się jeszcze kilka kolejnych zjazdów przedstawicieli muzeów (w tym w 1933 roku ponownie w Poznaniu), w trakcie których wykuwał się kształt polskiego muzealnictwa, obowiązujący przez wiele lat.
 
Po upływie wieku od pierwszego poznańskiego spotkania w dniach 1-3 czerwca 2022 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa przypominająca tamten zjazd muzeologów, których czujemy się spadkobiercami. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane wspólnie z: Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, Fundacją Muzeów Wielkopolskich, współpracując także z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Obrady służyły refleksji nad przeszłością, stanem obecnym i najbliższą przyszłością tej dziedziny w Polsce, ale trudno przecenić także wagę bezpośrednich spotkań uczestników konferencji i relacji, które zostały nawiązane przy okazji poznańskiego forum.
 
Głównym celem ,,Konferencji Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu" było podjęcie próby prezentacji dorobku polskich muzeów w minionym stuleciu. Zwróciliśmy uwagę na badanie organizacji instytucji muzealnych, a także samych ekspozycji muzealnych na ziemiach polskich w 2 poł. XIX i w XX stuleciu pod kątem ich społecznego oddziaływania, z perspektywy publiczności. Poruszyliśmy problem interakcji pomiędzy muzeami a społeczeństwem w 2 połowie XX wieku, zwłaszcza w okresie schyłkowego komunizmu, transformacji ustrojowej i okresu od lat 90. do współczesności.
 
 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
 
WSPÓŁORGANIZATORZY
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 
PARTNERZY
 
Konferencję można oglądać na żywo:
 
M. Jóźwikowska

 

Archiwum