środa 29 kwiecień 2015

Narodziny dzwonu „Mieszko i Dobrawa”

Wielkie wydarzenie przygotowujące do obchodów 1050-lecia Chrztu Polski.

 

Po wielu przygotowaniach 11 maja 2015, ok. godz. 10.15 w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu odbyła się „UROCZYSTOŚĆ NARODZIN DZWONU

 

– jubileuszowego dzwonu na 1050. rocznicę Chrztu Polski. Dzwon zawisł w stołeczno-rezydencjonalnym grodzie Mieszka I na Ostrowie Lednickim.

 

 

Odlewanie dzwonu odbyło się z udziałem JE księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski, prof. dr. hab. Andrzeja M. Wyrwy dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz innych zaproszonych gości.

 

Nawiązując do tej wielowiekowej tradycji i pragnąc uczcić 1050. rocznicę chrztu Mieszka I, a tym samym symboliczny chrzest Polski, staraniem dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2013 roku podjęto myśl, uprzedmiotowioną w 2014 roku, ufundowania w rezydencjonalno-stołecznym ośrodku księcia Mieszka I na Ostrowie Lednickim jubileuszowego dzwonu i ustawienia go przy reliktach kaplicy baptyzmalnej i palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

 

Jest to pierwszy dzwon o tym imieniu w Polsce. Upamiętnia i oddaje cześć pierwszej historycznej parze książęcej z dynastii Piastów – księciu Mieszkowi i jego małżonce, czeskiej księżniczce Dobrawie, za których przyczyną zostało wprowadzone na ziemie polskie chrześcijaństwo.

 

Dzwon „Mieszko i Dobrawa” powstał w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu; słynnej odlewni dzwonów, która w poprzednim roku wykonała dzwon św. Jana Pawła II dla Królewskiej Katedry na Wawelu.

 

Dzwon Mieszka i Dobrawy brzmi w tonacji d/2, waży 220 kg i ma średnicę 70 cm. Do Jego odlewu wykorzystano wysokiej jakości stop miedzi i cyny w proporcjach 78 : 22. Kute serce dzwonu wykonane będzie z miękkiej stali St3. Dzwon przywieszony będzie do dębowego jarzma, które zawiśnie w dębowej dzwonnicy o wysokości 2 m wykonanej przez firmę Rduch Bells & Clocks z Czernicy. Będzie wprawiany w ruch za pomocą sznura, który „spadając do dołu dzwonnicy”, symbolizuje „węzeł miłości, jaki go wiąże z ziemią i z najmniejszymi jego braćmi”. Dzwonnica jest zaś „dla niego kazalnicą, z wysokości której powinien ustawicznie budzić ludzi z ich uśpienia” – „zwoływać żywych, opłakiwać zmarłych i kruszyć gromy”.

 

Dźwięk d/2 został dobrany specjalnie ze względu na swoją szlachetność i dostojeństwo. Na tym dźwięku oparte jest m.in. słynne „Hallelujah” z oratorium „Mesjasz” (HWV 56) Georga Friedricha Haendla, którego dźwięki powodowały, że królowie wstawali z miejsc!

 

Ornamentyka dzwonu w całości nawiązuje do ikonografii i zabytków związanych z książęcą parą, przestrzenią Ostrowa Lednickiego i Civitas Schinesghe. W centralnej, przedniej części płaszcza dzwonu widnieje stylizowany na XIX-wieczne wzory płaskorzeźbiony wizerunek Mieszka i Dobrawy. Pod wizerunkami pary książęcej na stronie przedniej (awersie) płaszcza dzwonu znajduje się łacińska inskrypcja:

 

AD GLORIAM ET HONOREM

DUCIS MESCONIS ET DUCISSAE DOBRAUAE

EO REGNANTE IPSA SUADENTE

FIDES CATHOLICA

IN POLONIA

RECEPTA FUIT

 

Co tłumaczy się:

 

Na cześć i chwałę

księcia Mieszka i księżnej Dobrawy

Za jego panowania i jej radą

wiara katolicka

w Polsce

została przyjęta

 

Na rewersie płaszcza dzwonu znajduje się druga inskrypcja łacińska upamiętniająca miejsce i rok poświęcenia dzwonu:

 

OSTROV IN LEDNICA

ML ANNIVERSARIUM BAPTISMATIS DUCIS MESCONIS

MMXVI

 

*

 

Ostrów Lednicki

1050. rocznica chrztu księcia Mieszka I

2016

 

 

Dzwon Mieszko i Dobrawa na „świętej wyspie”, „wyspie władców” będzie rozbrzmiewał w czasie szczególnych uroczystości państwowych, kościelnych i rocznicowych upamiętniających naszą historię, i nasze dziedzictwo kulturowe.
Przez symbolikę swej ornamentyki i dźwięku, w których zawarty jest bogaty duchowy związek przeszłych, teraźniejszych i przyszłych pokoleń, jako namaszczony, poświęcony, ochrzczony i imieniem nazwany, będący żyjącym bytem i kaznodzieją, łączy wszystkie pokolenia — te które budowały, budują i budować będą tożsamość kulturową naszej Ojczyzny, Polski! 
Tak jak dzwon Zygmunta na Wawelu jest symbolem dynastii jagiellońskiej, tak ten ze „świętej wyspy” o imieniu Mieszko i Dobrawa, wraz z jego poświęceniem przez Prymasa Polski, w dniu 14 kwietnia 2016 roku, stał się uświęconym głosem księcia Mieszka, dynastii piastowskiej i historycznych początków Polski! 
 
Z NIEGO WYBRZMIEWA I BĘDZIE WYBRZMIEWAŁA HISTORIA!

 

 

 

Dzwon na Targach Sacrexpo 2015 w Kielcach

 

 

 

 

*

Archiwum