poniedziałek 16 maj 2011

Nowa atrakcja na Ostrowie Lednickim!

Ekspozycja plenerowa na Ostrowie Lednickim została wzbogacona o nowy efektowny element. Przy przeprawie promowej ustawiono makietę prezentującą rekonstrukcję zabudowy wyspy z przełomu X i XI wieku. Przedstawiono na niej niezbędne detale lednickiego ośrodka grodowego: pałac książęcy wraz z kaplicą, kościół grodowy, umocnienia brzegowe i wały drewniano-ziemne, mosty oraz zabudowę mieszkalną. Pomimo tego, że makietę wykonano w skali 1:250 bez trudu można zapoznać się z różnymi szczegółami konstrukcyjnymi. Na podstawie obecnego stanu wiedzy o topografii wyspy i wynikach badań archeologiczno-architektonicznych wykonali ją Agnieszka i Jerzy Borwińscy z firmy BOJER. Mamy nadzieję, że nowa makieta w przystępny sposób zobrazuje zwiedzającym wyniki badań prowadzonych na Ostrowie Lednickim.

 

Fot. J.Borwiński

Archiwum