środa 21 grudzień 2022

Nowa pozycja w ofercie wydawniczej Muzeum!

nowa publikacja muezum

Między ziemią, wodą i powietrzem.
Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego.

 

Książka, wydana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, poświęcona jest przedstawieniu badań dotyczących rozpoznania dziedzictwa archeologicznego w otoczeniu Ostrowa Lednickiego, Pomnika Historii, jednego z najważniejszych wczesnośredniowiecznych zespołów zabytkowych dla historii i kultury Polski. Wraz z innymi stanowiskami archeologicznymi, zlokalizowanymi na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, tworzą one krajobraz, którego wysoka wartość historyczna, naukowa i artystyczna została doceniona nie tylko w różnorodnych formach ochrony tego obszaru, ale także we wsparciu licznych inicjatyw badawczych podejmowanych na przestrzeni lat przez zespoły naukowe z różnych ośrodków badawczych w kraju.
 
Realizowane w ich ramach projekty dostarczyły unikatowego zbioru danych opartych o rozpoznanie różnych stref krajobrazowych Parku: obszarów wodnych, rolnych i leśnych. W monografii Między ziemią, wodą i powietrzem przedstawiono całościowe opracowanie rezultatów nieinwazyjnych badań przeprowadzonych na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego. Autorzy i redakcja zwrócili szczególną uwagę na złożoność problemów badawczych związanych z zastosowaniem różnych metod nieinwazyjnych w prospekcji archeologicznej oraz na potencjał wynikający z zintegrowanej interpretacji uzyskanych wyników. Książka w zamierzeniu autorów stanowi propozycję modelowego, choć niepozbawionego problemów, badania obszarów zróżnicowanych pod względem form ukształtowania, pokrycia i użytkowania terenu.
 
Praca została wydana w języku polskim i angielskim, co ułatwia prezentację i upowszechnianie jej wyników na płaszczyźnie międzynarodowej.
 
Książka do nabycia w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (od końca stycznia 2023 r.) w cenie 52,50 zł.
 
 
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 
 
Dofinansowano ze środków Samorządu  Województwa Wielkopolskiego
 
 

 

Archiwum