środa 25 listopad 2015

Ogłoszenie nr 312484-2015 z dn. 2015-11-19 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Lednogóra

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 312484-2015 z dnia 2015-11-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lednogóra
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, który jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4 - usługi ochroniarskie. 2. Miejsce realizacji...
Termin składania ofert: 2015-11-26


Numer ogłoszenia: 318316 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 312484 - 2015 data 19.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061 4275010, fax. 061 4275020.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 26.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra - Budynek Administracyjny, pok. nr 107..
  • W ogłoszeniu powinno być: 27.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra - Budynek Administracyjny, pok. nr 107..

Dziekanowice, dnia 25.11.2015 r.

___________________________________________________________________________________