środa 22 kwiecień 2015

Osiemnaście osób uhonorowanych odznaką Missio Reconciliationis.

Uroczyste wręczenie honorowej odznaki.


W poniedziałek 20 kwietnia 2015 roku Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja Pojednania” Tadeusz Kreps wręczył   honorowe odznaki MISSIO RECONCILIATIONIS. Wydarzenie odbyło się w sali wystawowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Missio Reconciliationis − odznaczenie swoje początki wiąże ze zorganizowanym w 1993 roku przez „Rodzinę Westerplatczyków-Hubalczyków” historycznym spotkaniem i pojednaniem obrońców Westerplatte i marynarzy z pancernika Schleswig-Holstein. Pierwotnie wyróżnienie „Misja Pojednania” zostało nadane jako widoczny znak pojednania między walczącymi we wrześniu 1939 roku polskimi obrońcami Westerplatte i atakującymi żołnierzami niemieckimi. W 2001 roku utworzono Ogólnopolskie Stowarzyszenie Społeczne „Misja Pojednania”, które w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz za akceptacją Ministra Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przejęło na siebie obowiązek nadawania odznaczenia. Na wniosek zagranicznych związków kombatanckich, inwalidów wojennych i ofiar wojny odznakę przekształcono w Komandorię „Missio Reconciliationis”. Obecnie nadawana jest osobom zasłużonym dla dzieła pojednania, działającym na rzecz porozumienia między narodami, przedstawicielami różnych kultur i różnych środowisk. Przyjęło się, że w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych honorowani są m.in. ambasadorowie obcych państw akredytowani w Polsce, ale nie tylko. W ubiegłych latach w gronie wyróżnionych znaleźli się m.in.: Jan Paweł II, Lech Wałęsa czy Szewach Weiss.

Honorową odznakę otrzymali:  
1. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski;
2. Jego Ekscelencja Pan Andrzej Byrt, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Francji i Monako, wcześniej Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, dwukrotnie Ambasador w Niemczech oraz Wiceminister w resortach Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Spraw Zagranicznych;
3. Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, aktualny Przewodniczący Konwentu Marszałków;   
4. Pan Stefan Wojciech Mikołajczak, Pierwszy Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych;   
5. Pan Andrzej Wituski, Prezydent Miasta Poznania w latach 1982–1990, obecnie od 1997 roku Dyrektor Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego;   
6. Pan Prof. zw. dr hab. Tomasz Kazimierz Jasiński, Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, pracownik naukowy UAM;   
7. Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Jan Mizgajski, Kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej UAM;
8. Pan Prof. zw. dr hab. Michał Antoni Wojtalik, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu. Uratował życie 6000 dzieci przez wykonanie operacji kardiochirurgicznych, obecnie buduje nową Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu;   
9. Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, pracownik naukowy Instytutu Historii UAM;   
10. Pan Tadeusz Dziuba, Wojewoda Wielkopolski w latach 2005–2007, Poseł na Sejm RP;   
11. Pan Andrzej Nowakowski, Wojewoda Wielkopolski w latach 2001–2005;    
12. Pan Stanisław Lech Tamm, Wojewoda Wielkopolski w latach 1999–2001;    
13. Pan Nadbrygadier Ryszard Kamiński, emerytowany Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;   
14. Pan Romuald Połczyński, członek zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego;    
15. Pan Jerzy Lechnerowski, przez 6 kadencji Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik;       
16. Pan Andrzej Kaszubkiewicz, emerytowany Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy;
17. Pan Marian Fluder, lekarz pediatra, chirurg, specjalista medycyny sportowej;    
18. Pan Mirosław Marian Nowak, działacz samorządowy, Przewodniczący Rady Gminy w Łubowie.

 

Galeria

Archiwum