czwartek 13 grudzień 2018

Ostrów Lednicki - Pomnik Historii

W dniu 10 grudnia 2018 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie

odbyła się uroczysta Gala wręczenia Tablic okolicznościowych przygotowanychj na 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę dla obiektów historycznych wpisanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na listę Pomników Historii, w tym Ostrowa Lednickiego.

„Ostrów Lednicki - Wyspa”, naczelny gród pierwszych Piastów, tytuł Pomnika Historii otrzymał na mocy zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. (Monitor Polski nr 50 z 1994 r., poz. 421).

Dla przeszłych, współczesnych i przyszłych pokoleń ma i będzie mieć on szczególne miejsce na mapie kulturowej Polski.

Stąd bowiem wyrastają korzenie naszej państwowości!

 

 

 

Poniższy link prezentuje informację na temat Ostrowa Lednickiego - Pomnika Historii

https://www.youtube.com/watch?v=RKXwaDkW23A

 

 

 

zdjęcia M. Jóźwikowska, M. Krężałek

oraz zdjęcie pożyczone G.Jakubowski/KPRP 

Galeria

Archiwum