czwartek 05 maj 2011

Otwarcie wystawy w Gieczu!

W poniedziałek dnia 9 maja o godz. 12.00 w Rezerwacie Archeologicznym  Gród Piastowski w Gieczu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy: "Terra Sancta -GIECZ W MONARCHII PIASTOWSKIEJ". Serdecznie zapraszamy!

     Wystawa Terra sancta – Giecz w monarchii Piastowskiej poprzez ekspozycję zabytków z wykorzystaniem środków multimedialnych przedstawia historię wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Gieczu. Eksponowane na wystawie zabytki pochodzą z badań archeologicznych prowadzonych na grodzisku w Gieczu i w jego najbliższych okolicach w latach 1993-2010. Badania te rzuciły nowe światło na rolę gieckiego ośrodka grodowego w procesie kształtowania się państwa piastowskiego oraz na wyjątkowe znaczenie ziemi gieckiej dla dynastii Piastów. Wymowa znalezisk stanowiących przedmioty o charakterze luksusowym i reprezentujących kulturę elitarną oraz reliktów monumentalnej architektury kamiennej wskazuje na to, że ziemia giecka mogła pełnić rolę swoistej terra sancta dynastii piastowskiej z grodem będącym najprawdopodobniej jej rodową siedzibą.

  *  *  *     Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y   *   *   *  

 

Scenariusz wystawy: Teresa Krysztofiak

Oprawa plastyczna: Wojciech Kujawa

 

Wystawa jest czynna:

- w dni powszednie od wtorku do soboty  9.00 - 18.00.

- w niedziele i święta od 10.00 do 18.00.

- we wtorki zwiedzanie jest bezpłatne.

- w poniedziałki i dni poświąteczne muzeum jest nieczynne.

 

 

Fot.M. Jóźwikowska

Archiwum