poniedziałek 13 czerwiec 2022

Otwarcie wystawy w Spichlerzu z Majkowa

plansza czerwona z napisem wystawa

fot. M. Jóźwikowska 

Archiwum