środa 04 maj 2011

Polsko-niemieckie Sympozjum Naukowe

Sympozjum pt.: ,,Człowiek i środowisko w erze przedindustrialnej" odbędzie się w Poznaniu i na Ostrowie Lednickim w dniach 26-28 maja 2011 r. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami polskimi i niemieckimi w zakresie badań, dotyczących wpływu człowieka na środowisko w okresie przedindustrialnym na terenie Europy Środkowej.

Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia umożliwi naukowcom reprezentującym różne dziedziny wiedzy takie jak: antropologia, paleobotanika, botanika, archeozoologia, archeologia i geomorfologia na poznanie warsztatu badawczego innych dyscyplin. Ze względu na podobieństwo mechanizmów przekształceń środowiska spowodowanych przez człowieka po obu stronach Odry, koniecznym wydaje się porównanie wniosków i metodologii badań naukowców polskich i niemieckich zajmujących się tą problematyką. Potencjał poznawczy, jaki tkwi w skoordynowanej działalności naukowej i więzi między wymienionymi dziedzinami wiedzy powinny zaowocować współpracą międzynarodową i interdyscyplinarną. Zaproszeni wykładowcy niemieccy i polscy omówią swoje studia i odkrycia, które opisują antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego na terenie Brandenburgii i Wielkopolski w długiej perspektywie czasowej od epoki neolitu do okresu wczesnohistorycznego. Poddane analizie zostaną archeologiczne i przyrodnicze aspekty uprawy roli, gospodarki drewnem, myślistwa i rybołówstwa.
Spotkanie będzie podsumowaniem sześciomiesięcznego prezentowania wystawy pt. „Uprawa, flisactwo, myślistwo. Odżywianie i gospodarka drewnem w Berlinie i Brandenburgii w okresie przedindustrialnym”, która powstała w wyniku współpracy pomiędzy kilkunastoma instytucjami niemieckimi i polskimi i obecnie znajduje się w Ogrodzie Botanicznym UAM. Sympozjum planowane jest jako dwuczęściowe – obejmujące sesje referatowe (w tym prezentacje posterowe) oraz wycieczkę terenową na Ostrowie Lednickim (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). Językiem konferencyjnym jest język angielski.

Zapraszamy serdecznie Państwa do uczestnictwa i prezentacji posterowych podczas sympozjum oraz na wspólną wyprawę na Ostrów Lednicki.

 

Komitet organizacyjny


Dr Justyna Wiland-Szymańska
Dr Zbigniew Celka
Dr Alicja Kolasińska
Dr Wanda Wójtowicz
Mgr inż. Michał Roszyk

 

Komitet naukowy


Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
Prof. UAM dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
Prof. Dr. Norbert Benecke
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
Prof. dr hab. Andrzej Wyrwa
Dr hab. Mirosław Makohonienko
Dr Susanne Jahns

 

Program sympozjum:

Czwartek 26 maja 2011, Ogród Botaniczny UAM


16.00 – 16.30 Uroczyste otwarcie sympozjum.
Wystąpienie Dziekana Wydziału Biologii Prof. dr hab. Bogdana Jackowiaka
oraz Dziekana Wydziału Historycznego Prof. UAM dr hab. Hanny Kóčka-Krenz


16.30 – 17.00 Prof. Dr. Norbert Benecke
Animal husbandry, hunting and fishing in the medieval towns Berlin-Cölln and Berlin-Köpenick


17.00 – 17.30 Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
Polish-German project of excavation in Bruszczewo, near Śmigiel.
Man - environment interactions


17.30 – 18.00 Zwiedzanie wystawy „Uprawa, flisactwo, myślistwo. Odżywianie i gospodarka drewnem w Berlinie i Brandenburgii w okresie przedindustrialnym

 

Piątek 27 maja 2011, Collegium Biologicum UAM

 


SESJA 1: Environmental changes and human activity on the both sides of Odra River in the Holocene – a palaeoecological perspective


9:00 – 9:30 The Holocene development of woodland in Brandenburg with special focus on the Iron Age Susanne JAHNS

9:30 – 10:00 New data on Holocene environmental changes and settlement activity in  Wolin Island
Małgorzata LATAŁOWA, Anna PĘDZISZEWSKA, Kamila MIANOWICZ

10:00 – 10:30 The Holocene human impact phases in the Pyrzyce region – results of pollen analysis
Karolina BRZOZOWSKA, Małgorzata LATALOWA, Ryszard K. BORÓWKA

10:30 – 11:00 Traces of man’s activity reflected in pollen diagrams of Western Wielkopolska Iwona OKUNIEWSKA-NOWACZYK

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

 

SESJA 2: Plants and animals in the medieval economy on the both sides of Odra River

 

11:30 – 12:00 First insights into medieval horticulture in Berlin – Botanical remains from a 13th century monastery cesspit, Reinder NEEF & Michèle DINIES

12:00 – 12:30 Macrobotanical studies on crops and wild plants from the Slavic castle of Lenzen, River Elbe floodplain (Brandenburg), Hans-Peter STIKA

12:30 – 13:00 Pictures, animals and plants – Medieval artwork as a historical source
Christof KRAUSKOPF

13:00 – 14:00  Przerwa obiadowa

 

SESJA 3: Animal husbandry in medieval period – archaeozoological approach

 

14:00 – 14:30 Animal husbandry and hunting in medieval sites of Brandenburg, Susanne HANIK

14:30 – 15:00 Food economy of the Slavic castle Berlin-Spandau – new archaeozoological data, Peggy MORGENSTERN

15:00 – 15:30 Man and environment in the Polish Lowland in the light of archaeozoological studies, Daniel MAKOWIECKI

15:30 – 16:00 Przerwa kawowa

 

SESJA 4: Medieval human populations – paleoanthropological evidences

 

16:00 – 16:30 The palaeopathology of human populations from medieval times – an overview, Julia GRESKY

16:30 – 17:00 Biological status of children in medieval human populations from Central Europe, Marta KRENZ-NIEDBAŁA

17.00 – 18.30 SESJA POSTEROWA

 

Sobota 28 maja 2011, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 

 

8:00 – wyjazd na Lednicę
9:00 – 14:00 Przywitanie gości przez Dyrektora Muzeum Prof. dr hab. Andrzeja Wyrwę, zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz prezentacje referatowe:

 

Places of ancient settlements as study sites for a botanist, Zbigniew CELKA

History of hornbeam forests and development of cultural landscape in Great Poland from the Bronze Age to modern times, Mirosław MAKOHONIENKO 

Podsumowanie obrad
14:00 – 15:00 obiad
15:00 – wyjazd do Poznania
16:00 – przyjazd do Poznania na dworzec PKP


Koszty uczestnictwa w sympozjum:
Koszt wpisowego wynosi 80 PLN

Organizatorzy pokrywają koszty wycieczki na Lednicę.

Noclegi i wyżywienie:
Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia w dniach Sympozjum.
Kartę zgłoszeniową prosimy wysyłać do 10 maja br. na adres
dr Alicji Kolasińskiej: alicjak@amu.edu.pl
telefon. 61 - 829 2005

Archiwum