czwartek 20 styczeń 2011

Pomnik Historii

Zarządzeniem Prezydenta RP z 8 września 1994 roku (Monitor Polski nr 50 z 1994 r., poz. 421)

uznano za pomnik historii wyspę - Ostrów Lednicki. Status ten przyznawany jest zabytkom o szczególnej, najwyższej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski.


Do pobrania: zarządzenie

Archiwum