wtorek 27 październik 2015

Postępowanie nr MPP – 5 - 2015 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. – Studia Lednickie.”

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. – Studia Lednickie.”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:


 

  1. Załącznik nr 5 Wzór umowy otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany treści SIWZ, wyszczególnionym w odrębnym pliku .doc pn. Załącznik nr 5 Wzór umowy_zal_1_do_zmiany_treści_SIWZ ver. 27102015 zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

 

  1. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

 

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

 

Pobierz załącznik