wtorek 31 sierpień 2021

Projekt Mortui viventes obligant. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Dziekanowicach

Rycina z dwoma czaszkami

W ramach promocji projektu naukowo-badawczego Mortui viventes obligant. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Dziekanowicach dofinansowanego z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Ochrona Zabytków Archeologicznych 2021, w sierpniu i wrześniu będzie prezentowana w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie wystawę (plansze i ludzki materiał szkieletowy) poświęconą wynikom badań cmentarzyska Dziekanowice 22 datowanego na X-XIII wieku. Materiał szkieletowy dotyczył urazów i złamań czytelnych zarówno na czaszkach jak i na kościach długich kończyn zmarłych pochowanych na tej nekropoli. W dniach 21 i 22 sierpnia podczas plenerowego wydarzenia VIII GRZYBOWSKI TURNIEJ WOJÓW. W boju i w obozie. W zdrowiu i chorobie realizowano oprowadzanie i promocję projektu pn. Czytanie z kości przez antropologa (A. Wrzesińską). Wystawę będzie można oglądać w Rezerwacie jeszcze do 12 września. W dniach 4 września (podczas Narodowego Czytania) i 11 września (podczas Europejskich Dni Dziedzictwa) będzie można spotkać się z antropologiem w ramach promocji projektu.

 

Od 2015 roku materiały z cmentarzyska Dziekanowice stan. 22 poddawane są wieloaspektowej analizie specjalistycznej dzięki, pozyskiwanym przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy dotacjom ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W latach 2015-2016 realizowano projekt Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach (publikacja w 2016 r.). W latach 2018-2019 projekt Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach (publikacja 2019 r.).

Projekt badawczy Mortui viventes obligant. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Dziekanowicach, zaplanowany na lata 2021-2022 jest trzecim, zamykającym opracowanie cmentarzyska Dziekanowice 22. Kierownikiem projektów i opracowań antropologicznych jest Anna Wrzesińska, a wykonawcą opracowań archeologicznych Jacek Wrzesiński. Dwa zrealizowane projekty (jak i aktualnie realizowany) zakończone są dwujęzyczną publikacją w serii Biblioteki Studiów Lednickich – Fontes.

 

                                                                                                                             Anna Wrzesińska

 

Archiwum