piątek 23 grudzień 2016

Publikacje pokonferencyjne w sprzedaży

***

Drodzy czytelnicy! Program obchodów roku jubileuszowego obejmował m.in. organizowanie przez muzeum trzech międzynarodowych konferencji związanych z problematyką chrześcijaństwa oraz przemianami liturgii chrztu. Pierwsza z nich pt. ,,Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje" miała miejsce już w 2012 roku, kolejna pt. ,,Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych odbyła się w 2013 roku", wreszcie ostatnia, zatytułowana ,,Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego", związana była z 2014 rokiem. Zwieńczeniem każdej z wymienionych konferencji były obszerne publikacje pokonferencyjne. Tegoroczny tom właśnie się ukazał!

Zapraszamy do zakupu- -> http://www.lednicamuzeum.pl/wydawnictwa,wydawnictwa.html

 

 

34zł

30zł

 32zł

 

 

Archiwum