wtorek 20 listopad 2018

Sadzenie drzew w Muzeum

W dniach 16-20.11.2018 r. na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy sadzono drzewa, które zakupiono w Szkółkach Kórnickich.

Posadzono 50 szt.  lipy drobnolistnej (Tilia cordata) oraz 50 szt. klonu polnego (Acer campestre). W celu zabezpieczenia drzew założono  na nie osłonki i przymocowano je do palików. Zadrzewienie powstało na działce o nr ewid. 7/2, obręb Dziekanowice położonej w Dziekanowicach (gmina Łubowo). Na parkingu przy ,,Małym Skansenie” posadzono 10 szt. jarzębia pospolitego (Sorbus aucuparia L. ) natomiast w Wielkopolskim Parku Etnograficznym uzupełniono aleję kasztanowców dosadzając kilka sztuk kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum). Zakup, dowóz, posadzenie oraz zabezpieczenie drzew sfinansował Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu w ramach projektu pt. ,,Utworzenie zadrzewienia w Lednickim Parku Krajobrazowym”.

 

 

                                                         tekst i zdjęcia K. Renn

Galeria

Archiwum