środa 14 grudzień 2011

Skarby Średniowieczne Wielkopolski

W dniu 6 grudnia 2011 roku została dokonana kolejna odsłona planszowej wystawy „Skarby Średniowieczne Wielkopolski” przygotowana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

     Wystawa daje możliwość mieszkańcom Sopotu i przebywającym tam turystom oraz kuracjuszom zapoznania się  ze świadectwami kulturowymi sprzed 1000 lat, które były przed wiekami zdeponowane w różnych miejscach Wielkopolski. Pierwsza odsłona tej wystawy z prezentacją ponad 2000 oryginalnych zabytków miała miejsce w 2010 roku w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Po jej realizacji w formie planszowej pokazano ją następnie w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, teraz otwarto ją w nowo udostępnionym budynku edukacyjno-wystawienniczym przy grodzisku w Sopocie.

    W otwarciu uczestniczyło wiele osób, między innymi Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – Pan Henryk Paner i Kierownik Oddziału w Sopocie – Pani Wioleta Kmiecik, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Pan Andrzej M. Wyrwa, przedstawiciele władz samorządowych województwa pomorskiego i Miasta Sopot oraz liczne grono pracowników instytucji kulturalnych z Wielkopolski i Pomorza.

Oprócz kilkudziesięciu plansz prezentujących m.in. wczesnośredniowieczną biżuterię i skarby oraz ich kopie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku udostępniło zwiedzającym fragment skarbu z Kalisza- Rajskowa, który znajduje się w zbiorach gdańskiego Muzeum.

 

W tym samym dniu, otwarto również wystawę „Kultura funeralna nowożytnego Gdańska w świetle wykopalisk archeologicznych”.

 

Po części oficjalnej – otwarciu wystaw w budynku edukacyjno-wystawienniczym, wszystkich obecnych zaproszono na teren grodu, gdzie zaprezentowano „wczesnośredniowieczne” gry i zabawy.

 

Wystawa planszowa „Skarby Średniowieczne Wielkopolski” będzie prezentowana w Sopockim Oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku do końca marca 2012 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzania.

 

Fot.M.Jóźwikowska

Archiwum