środa 04 kwiecień 2018

Studia Lednickie tom XVI

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szesnastym tomem czasopisma naukowego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Przedstawiono w nim m.in. problematykę ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego przez służby konserwatorskie na przykładzie stanowisk w Lednogórze, Moraczewie i Goślinowie, wstępne wyniki badań cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Gieczu stan. 10, brązową pobocznicę wędzidła z Ostrowa Lednickiego oraz procedury eksploracji, dokumentacji i wydobycia trzeciej łodzi jednopiennej z dna jeziora Lednica.

W najnowszym tomie zamieszczono tradycyjnie kronikę najważniejszych wydarzeń w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2017 r.Poszczególne tomy Studiów Lednickich są do nabycia w Muzeum lub bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej czasopisma http://studialednickie.pl/strona,tomy.html.

Informujemy, że z początkiem roku 2018 rozpoczęliśmy prace nad siedemnastym tomem Studiów Lednickich, który zostanie wydany drukiem pod koniec tego roku. Szczegółowe informacje dla przyszłych autorów artykułów do Studiów Lednickich znajdują się na stronie internetowej www.studialednickie.pl.

Archiwum