piątek 24 listopad 2017

UMOWY O WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNE

***

Nazwa

Data zawarcia

Cel porozumienia

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i

20.04.2015r. 

 

współpraca badawcza