środa 08 wrzesień 2021

W gronie najlepszych muzealników w Wielkopolsce!

Laureaci konkursu Izabella

7 września w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego odbyło się wręczenie nagród w Konkursie na wielkopolskie wydarzenie muzealne roku IZABELLA 2019 i 2020. Brązowymi medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis uhonorowano też dwóch muzealników: prof. Lecha Szajdaka i dr Antoniego Pelczyka – Dyrektora ds. Programowych naszego Muzeum. Nagrody laureatom wręczył Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

Marszałek wręczający nagrodę Izabelli

 

Nagroda Izabella jest wyrazem uznania dla najważniejszych wydarzeń muzealnych roku w całej Wielkopolsce oraz ich twórców. Od 2010 roku wydarzenie organizuje Fundacja Muzeów Wielkopolskich we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Od początku przedsięwzięciu patronuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Uroczystość wręczenia nagród IZABELLA była okazją do spotkania wielkopolskich muzealników, reprezentujących instytucje muzealne: państwowe, samorządowe i prywatne. W spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele urzędów konserwatorskich oraz instytucji związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

 

Nagrody przyznane Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy:

 

Rok 2020

Kategoria III - działalność naukowa i wydawnicza

NAGRODA DRUGA

Ostrów Lednicki - palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Chronologia i kontekst

 

Marszałek wręczający nagrodę Izabelli

 

Rok 2019

Kategoria II - działalność edukacyjna

NAGRODA DRUGA

Obrazy z życia Powstańców

 

Marszałek wręczający nagrodę Izabelli

 

Kategoria III - działalność naukowa i wydawnicza

NAGRODA PIERWSZA

Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach

 

Marszałek wręczający nagrodę Izabelli

 

Kategoria IV - działalność promocyjna i marketingowa

WYRÓŻNIENIE

Udostępnij to! Muzeum otwarte dla osób z niepełnosprawnościami

 

IZABELLA 2019 http://muzeawielkopolskie.pl/1_47_laureaci-izabella-2019.html

IZABELLA 2020 http://muzeawielkopolskie.pl/izabella-2020.html

 

fot. kulturaupodstaw, Anna Barłóg-Mitmańska

 

Archiwum