środa 03 listopad 2021

Wirtualny spacer po lednickim grodzie...

Wyspa Ostrów Lednicki z lotu ptaka

Sezon turystyczny na Lednicy dobiegł końca. Nasze oddziały Ostrów Lednicki i Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach zostaną ponownie otwarte w kwietniu 2022 roku. Tymczasem zapraszamy Was na wirtualną wycieczkę po Ostrowie Lednickim.

Na wyspie znajdował się jeden z najważniejszych grodów państwa pierwszych Piastów. Do dziś zachowały się m.in działające na wyobraźnię relikty pozostałości drewniano-ziemnych wałów obronnych, umocnień brzegowych oraz pozostałości jednych z najdłuższych w średniowieczu mostów umożliwiających komunikację z traktem lądowym do Poznania i Gniezna.

Atrakcją tego miejsca są pozostałości rezydencji pałacowej zbudowanej w 2 poł. X wieku przez Mieszka I, w której Bolesław Chrobry podejmował zapewne cesarza Ottona III w czasie jego pelgrzymki do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie w 1000 roku. Od wschodu do pałacu przylega kaplica na planie krzyża greckiego z czterema filarami i pozostałościami basenów chrzcielnych. Z ich odkryciem postawiono dalece prawdopodobną hipotezę o chrzcie Mieszka I w tym miejscu oraz ulokowaniu tutaj siedziby pierwszego polskiego biskupa - Jordana.

Ostrów Lednicki, ze względu na unikatowe wartości historyczne, architektoniczne, materialne i niematerialne jest miejscem wyjątkowym. W trakcie wykopalisk archeologicznych oraz badań podwodnych odnaleziono ogromne ilości zabytków. Był to jeden z najważniejszych ośrodków pierwszych Piastów, który w 1994 roku otrzymało status POMNIKA HISTORII

Status ten przyznawany jest zabytkom o szczególnej, najwyższej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski.

 

Film powstał na podstawie pracy magisterskiej mgr. inż. Krzysztofa Zagaty pod opieką prof. dr hab. Beaty Medyńskiej-Gulij pt.: "Immersyjna geowizualizacja 3D Ostrowa Lednickiego - rekonstrukcja w systemie VR".


 

POMNIK HISTORII - OSTRÓW LEDNICKI
 

 

Archiwum