wtorek 11 grudzień 2018

Wizyta w Narodowym Rezerwacie „Sofia Kijowska”

W dniach 4-8 grudnia 2018 r. delegacja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,

(mgr Elżbieta Indycka, mgr Magda Miciak i dr Andrzej Kowalczyk) przebywała z rewizytą w Narodowym Rezerwacie „Sofia Kijowska” ( https://st-sophia.org.ua/en/home/ ), który administruje najważniejszym obiektem architektury sakralnej na Ukrainie, czyli zespołem cerkiewnym Sofii Kijowskiej (Sobór Mądrości Bożej)  z XI w., umieszczonym na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Celem wyjazdu był udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Important questions of the medieval source studies – devoted to the 1000th anniversary of the death of Thietmar of Merseburg” współorganizowanej przez naszych ukraińskich partnerów w Kijowie. Podczas sympozjum archeolodzy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprezentowali środowisku naukowemu z Europy wschodniej wczesnośredniowieczne zabytki z Ostrowa Lednickiego i Giecza o proweniencji wschodniej/ruskiej.

Wizyta w Kijowie była również okazją do przedstawienia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (przede wszystkim jego historii, zbiorów i działalności) partnerom z Narodowego Rezerwatu „Sofia Kijowska” oraz do rozmów na temat dalszej współpracy.

Delegacja z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zwiedziła najważniejsze obiekty zabytkowe Ukrainy/Rusi Kijowskiej oraz nawiązała kontakty z pracownikami Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

 

tekst i zdjęcia A. Kowalczyk 

Archiwum