czwartek 04 grudzień 2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2014 przyznał dotację na dwa projekty złożone przez muzeum

***

    

 

 

           Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2014 przyznał dotację na dwa projekty, złożone przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - I etap, i Rewaloryzacja terenów zieleni w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy chroni trzy wczesnopiastowskie grody: Ostrów Lednicki, Gród w Gieczu i Gród w Grzybowie (będące Oddziałami MPP a wpisanymi do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego). Grodziska te są jednymi z najstarszych i największy z grodów powstałych w początkach X wieku i leżą w centrum domeny pierwszych Piastów – dynastii z której pochodzili pierwsi władcy historycznej Polski. Obok centralnych grodów założonych w Gnieźnie i Poznaniu, grody na Ostrowie Lednickim, w Gieczu ale także gród w dzisiejszym Grzybowie odgrywały ważną rolę w początkach formowania się państwa. Warto zauważyć, iż we wczesnym średniowieczu pełniły one ważne funkcje, odgrywały istotną rolę i wszystkie funkcjonowały w organizmie państwowym mającym swój początek na obszarze Wielkopolski. Trzeba też dodać, iż wszystkie mają bardzo bogatą szatę roślinną i w różnym stopniu zaawansowania, podlegają ochronie. Podobnie Wielkopolski Park Etnograficzny – oddział muzeum, z bogatą szatą roślinną wsi XIX-wiecznej, zarówno w części dworskiej jak i wiejskiej.

            Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy to inicjatywa, która złożona jest z dwóch etapów. Pierwszy, realizowany w 2014 r. składa się z 5 przystanków na Ostrowie Lednickim. Długość ścieżek to ok. 0,8 km. Każde stanowisko (przystanek) jest oznaczone tablicą informacyjną, a cała ścieżka została opisana na tablicach głównych. Z dotacji wydano publikację prof. Zbigniewa Celki „ROŚLINY NAD LEDNICĄ, ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Ostrów Lednicki”. Powstała oferta zajęć edukacji ekologicznej z Kartami Edukacyjnymi do zajęć z dziećmi i młodzieżą. Wydrukowano liczne materiału reklamujące cały projekt.

          W ramach projektu Rewaloryzacji terenów zieleni (…) na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu, w których znajdują się aleje kasztanowców, przeprowadzono zakładanie opasek lepowych. Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew i żywopłotów w Dziekanowicach, na terenie zabytkowego parku, oraz w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu i w Grzybowie, ciecia suchych, obumarłych gałęzi na terenie grodów. Również w ramach projektu zakupiono sadzonki pod nasadzenia w Dziekanowicach, Gieczu i Grzybowie. W ramach przedsięwzięcia zakupiono nasiona zbóż w celu odtworzenia upraw wczesnośredniowiecznych roślin, oraz nasiona trawy do uzupełnień na terenie grodów.

  Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu złożono na rok 2015, kolejny projekt Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - II etap, który oczekuje na rozpatrzenie.

 

 

Anna Wrzesińska

 

Archiwum