środa 22 sierpień 2012

XIII Zjazd Wojowników Słowiańskich

– Grzybowo 2012 „Gry, igrzyska, swawole”. W dniach 18-19 sierpnia odbył się kolejny festyn historyczny gromadzący ostatnio ponad 700 wykonawców – odtwórców, rzemieślników historycznych, rekonstruktorów, a także edukatorów zajmujących się edukacją historyczną.

Podczas dwudniowego spotkania historii i współczesności gród w Grzybowie ożywa i sprawia wrażenie miejsca sprzed 1000 lat. Pokazy życia rodzinnego, obozowego, prezentacja zajęć i rzemiosł które już dawno zaniknęły stwarzają doskonałą okazję dla prac archeologii doświadczalnej. Jest to doskonały moment konfrontacji wyobrażeń powstających na podstawie badań wykopaliskowych z praktycznymi rekonstrukcjami. A jednocześnie przestrzeń grodu staje się wielką salą edukacyjną gdzie trwa wyjątkowa lekcja historii.

Oficjalnego otwarcia Zjazdu w Grzybowie w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dokonał Wicemarszałek Tomasz Bugajski.

J. Wrzesiński

 

Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 

Współorganizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy Września
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Starostwo Powiatowe we Wrześni  
 

Patronat honorowy:
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Tomasz Kałużny - Burmistrz Wrześni

Archiwum