czwartek 17 listopad 2022

Zmarł prof. Andrzej Marek Wyrwa - Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Przepełnieni smutkiem i poczuciem wielkiej straty informujemy, że dziś odszedł na wieczny spoczynek Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Pan Profesor Andrzej Marek Wyrwa. Był wieloletnim szefem naszej instytucji uwielbianym przez współpracowników, a przede wszystkim dobrym i życzliwym człowiekiem. Będzie nam bardzo brakowało Jego spokoju, mądrości, wyrozumiałości i rzetelności. Rodzinie i Najbliższym z powodu bolesnej straty składamy szczere wyrazy współczucia.

 

 


Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa od początku swojej kariery zawodowej był związany z Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Prowadził wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania archeologiczno-historyczne, architektoniczne, przyrodnicze i specjalistyczne z zakresu nauk fizyko-chemicznych nad dziejami wczesnego średniowiecza w Polsce, monastycyzmu, szczególnie zakonu cystersów, studia z zakresu historii kultury materialnej i architektury wczesnośredniowiecznej Polski i Europy oraz historii archeologii, muzeologii i percepcji działalności muzeów we współczesnym społeczeństwie. Opublikował ponad 600 prac naukowych, popularnonaukowych i opracowań publicystycznych. Został uhonorowany m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” i innymi. Był redaktorem czasopism naukowych, jak „Studia Lednickie”, „Museion Poloniae Maioris”, „Studia i Materiały do Dziejów Pałuk”.

Do najważniejszych i najbliższych sercu Pana Profesora należały wieloletnie badania archeologiczne w Łeknie, prowadzone pod jego kierownictwem w latach 1982-2008, które doprowadziły do odkrycia i rozpoznania grodziska wczesnośredniowiecznego, reliktów przedromańskiej rotundy i późniejszego klasztoru cystersów w Łeknie. Był inicjatorem wieloaspektowych badań Ostrowa Lednickiego i dziedzictwa pierwszych Piastów. Będąc nauczycielem akademickim ukształtował kilka pokoleń archeologów i historyków.

Panu Dyrektorowi zawdzięczamy rozpoczęcie i realizację największego w dziejach naszej instytucji projektu obejmującego jej wielowymiarową modernizację. Dzięki Jego zaangażowaniu i dużej determinacji, został zakończony drugi etap inwestycji - oddano do użytku nową siedzibę Muzeum.

 

 

 


fot. M. Forecki, M. Jóźwikowska, P. Namiota

Archiwum