środa 22 czerwiec 2022

Znamy laureata Nagrody Orła!

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego wędruje dla Polskiej Akademii Umiejętności!
 
Polska Akademia Umiejętności została czternastym Laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego.
Z inicjatywy Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 12 czerwca 2009 r. podjął Uchwałę o ustanowieniu Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. Nagroda jest honorowa, przyznawana raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, Kapituła Nagrody, w składzie której znajdują się: Arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Arcybiskup Archidiecezji Poznańskiej, Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 
 
 
 
Polska Akademia Umiejętności jest instytucją, której korzenie sięgają utworzonego w 1815 r. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. W 1872 r. przekształciło się ono w Akademię Umiejętności, a od 1918 r. funkcjonuje jako Polska Akademia Umiejętności. Jest to instytucja naukowa skupiająca w swoim gronie wybitnych badaczy zajmujących się licznymi dyscyplinami naukowymi. Jedną z płaszczyzn badawczych, cieszącą się szczególnym zainteresowaniem członków PAU jest historia Polski. Przedstawiciele Akademii odegrali istotną rolę m.in. w badaniach sfragistycznych i numizmatycznych obejmujących czasy piastowskie. Czynnymi członkami Akademii Umiejętności byli pierwsi badacze Ostrowa Lednickiego – Marian Sokołowski, który doktoryzował się w 1878 r. na podstawie pracy Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy. Studyum nad budownictwem w przedchrześcijańskich i pierwszych chrześcijańskich wiekach w Polsce, a także Władysław Łuszczkiewicz, autor dokumentacji ilustracyjnej i fotograficznej reliktów lednickiego palatium. Członkinią Akademii była również Klementyna Żurowska, laureatka Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego w 2013 r. Znaczenie badań prowadzonych przez członków PAU dla poznania dziedzictwa piastowskiego oraz upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii trudno byłoby przecenić. Polska Akademia Umiejętności nieustająco popularyzuje wiedzę i wyniki badań naukowych obejmujących piastowskie dziedzictwo kulturowe.
 
 
Otwarcie Akademii Umiejętności w Krakowie w 1873; akwarela Juliusza Kossaka
 
W związku z jubileuszem 150-lecia przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności uroczyste wręczenie Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego odbędzie się 18 października 2022 r. podczas głównych obchodów rocznicowych w Krakowie.
 
 
 
Stauetka Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego 

Archiwum