środa 08 kwiecień 2020

Żywot człowieka poczciwego

PREZENTACJA DO WYSTAWY --> POBIERZ!

Żywot człowieka poczciwego

Wystawa opowiada o życiu w sredniowieczu, o odwiecznej trosce o rodzinę, dom, wyżywienie i odzienie.

Sala wystawowa zaaranżowana została w taki sposób, by ukazać życie codzienne niejako z dwóch perspektyw. Po wejściu na salę widoczne jest wyobrażenie budowli – pałacu, kościoła, klasztoru, która jest tłem do pokazania, co działa się w takich wnętrzach. W pozornej plątaninie rozmaitych rysunków dostrzec można uczty, procesje, pracę czy zabawy. Przedstawienia te powstały na podstawie miniatur zdobiących średniowieczne księgi. Ten element wystawy powiązać można ze stałą wystawą Terra Sancta. Giecz w monarchii piastowskiej, na której eksponujemy cenne przedmioty związane z życiem elit gieckiego grodu.

Natomiast z okien owej budowli rozpościera się widok na codzienne zajęcia ludności mieszkającej na podgrodziach, przy dworach czy klasztorach. Na wystawie ukazujemy tylko niektóre aspekty ich codzienności - te, które wiązały się ze zdobywaniem pożywienia (rolnictwo, rybołówstwo), odzieży (włókiennictwo) oraz wytwarzaniem niektórych narzędzi i przedmiotów użytkowych (obróbka kości i poroża). Specyficznym elementem wystawy jest osada edukacyjna, która jest swobodnym wyobrażeniem średniowiecznej wsi, jaka funkcjonować mogła na brzegach gieckiego jeziora.

Na wystawie eksponujemy przedmioty pozyskane podczas badań wykopaliskowych prowadzonych na grodzisku w Gieczu i na stanowiskach z nim sąsiadujących, pozostawione przez ludzi, żyjących tutaj niemal 1000 lat temu. W gablotach znajdują się podstawowe narzędzia pracy a sposoby ich użytkowania, ukazane są na rycinach.

Ekspozycja została wyróżniona III nagrodą w kategorii „Działalność wystawiennicza” w konkursie na wybitne osiągnięcia muzealne w roku 2018 organizowanego przez Fundację Muzeów Wielkopolskich.

 

Scenariusz: Elżbieta Indycka

Projekt i aranżacja plastyczna: Wojtek Kujawa

Realizacja wystawy:

Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu

Elżbieta Indycka

Teresa Krysztofiak

Patrycja Klimowicz

Magda Miciak

Agata Łaniecka

Edyta Wolek

Patryk Krotofil

Arkadiusz Klimowicz

Paweł Michalak

Marek Grabski

Andrzej Zdunek

 

Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim

Alina Ewertowska

Pracownia Plastyczna

Wojtek Kujawa

Pracownia Konserwacji Zabytków

Maria Staśkiewicz

Łukasz Broński

Dariusz Doruchowski

Dział Inwestycji i Remontów

Bartosz Gadziński

Eugeniusz Jaśkiewicz

Stanisław Maciejewski

Pracownia Zieleni

Teresa Frąckowiak

Michał Chmielewski

Rafał Skrzetuszewski

Czas trwania ekspozycji: 15.04.2015-23.12.2016 r.

 

Archiwum