poniedziałek 04 lipiec 2016

Żywy skansen-fotorelacja

Na ten wyjątkowy dzień w roku Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach ponownie zaczął żyć życiem dawnej wsi. Rozbrzmiał dźwięk kowalskiego młota, w powietrzu unosił się zapach świeżego pieczywa i zagrała ludowa muzyka.

Podczas imprezy odbyła się prezentacja rzemiosł, rękodzieła i zajęć gospodarskich inscenizowanych w skansenowskich obejściach i wnętrzach przy użyciu tradycyjnych narzędzi i sprzętów. Można było obserwować pracę kowala, garncarza, szewca, wikliniarza, gospodyni krzątającej się w chałupie (ubijanie masła, pieczenie chleba, prażenie ziarna na kawę zbożową, maglowanie, prasowanie odzieży żelazkiem na węgle), a gospodarza w obejściu przy zajęciach gospodarskich (ciosanie koryta dla owiec, przecieranie kłody drewna, wyplatanie półkoszka do wozu, skręcanie powrozów drewnianym kołowrotkiem).

 

Fot. A. Ziółkowski

Archiwum