MPP-04-2022 INFORMACJA, O KWOCIE NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

piątek 19 sierpień 2022

 

MPP-03-2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek 19 sierpień 2022

 

MPP-03-2022 Informacja z otwarcia ofert

poniedziałek 08 sierpień 2022

 

MPP-03-2022 Informacja, o kwocie na realizację przedmiotu zamówienia

poniedziałek 08 sierpień 2022

 

MPP-04-2022 Zmiana ogłoszenia - wyjaśnienia treści SWZ, modyfikacja treści SWZ

środa 03 sierpień 2022

 

MPP-04-2022 Przetarg

piątek 29 lipiec 2022

 

MPP-03-2022 Zmiana ogłoszenia

środa 27 lipiec 2022

 

MPP-03-2022 Przetarg

poniedziałek 25 lipiec 2022

 

MPP-02-2022 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dostawy

piątek 18 luty 2022

 

MPP-01-2022 Informacja o unieważnieniu postępowania

poniedziałek 24 styczeń 2022