2022-05-16

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu (stanowisko 4)

Nowość w ofercie wydawniczej Kolejna publikacja muzealnej serii Fontes pt. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Gieczu (stanowisko 4), jest dostępna w sprzedaży.

Cena: 60,00 zł

Biblioteka Studiów Lednickich, tom XLI, seria B1, Fontes, tom 10, Dziekanowice 2021

Stron 300, format A4, oprawa miękka.

Publikacja ”Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Gieczu (stanowisko 4)”,  zawiera prezentację i analizę źródeł archeologicznych, które pochodzą z cmentarzyska zlokalizowanego tuż przy gieckim grodzisku.  Istotna część publikacji poświęcona jest chronologii cmentarzyska i poszczególnych grobów, w oparciu o  datowanie radiowęglowe próbek pobranych z kości ludzkich oraz ich analizę z wykorzystaniem statystyki bayesowskiej.

Badania oraz wydanie książki były zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

 

 

Spis treści

 

Zapraszamy do zakupu!