Wyszukaj publikację po tytule:

Pustelnica z lasów grabskich

2019-03-26

Cena: 12zł

Film - Pustelnica z lasów grabskich, reż. Andrzej Mrówczyński, Antoni Pelczyk (49,04 min)

 

Studia Lednickie, tomy I - XIXa

2021-08-27

Cena: zł

Seria wydawnicza prezentująca wyniki badań prowadzonych przez pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy we współpracy z innymi instytucjami z kraju i z zagranicy. Tematyka Studiów obejmuje różne dziedziny nauki, m.in. archeologię, etno­grafię, antropologię, nauki przyrodnicze i wiąże się ściśle z opracowaniami obiek­tów i...

 

Tajemnice początków Polski - film DVD

2021-01-12

Cena: 55 zł

Reżyseria Zdzisław Cozac

 

GROBY Z BIŻUTERIĄ WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO CMENTARZYSKA W DZIEKANOWICACH

2020-03-20

Cena: 70zł

J. WRZESIŃSKI (RED.)

 

Obrazy z życia Powstańców

2020-03-02

Cena: 38zł

Adriana Garbatowska Album (str. 155, oprawa twarda 22 cm x 22 cm)

 

Ostrów Lednicki. Wyspa piastowskich władców.

2019-01-25

Cena: 40zł

ALBUM, Dziekanowice - Lednica 2016, (str. 110, oprawa twarda)

 

Rzeźbiarze ziemi gnieźnieńskiej

2019-01-25

Cena: 40 zł

Marta Romanow - Kujawa, Stanisław Pasiciel. Biblioteka Studiów Lednickiech, tom XXXVII, seria A, tom 9, Dziekanowice 2017r.(str. 183, oprawa twarda)

 

Jubileuszowy Dzwon na 1050. rocznicę chrztu Polski na Ostrowie Lednickim

2016-03-08

Cena: 15zł

Andrzej M. Wyrwa

 

Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach

2018-03-12

Cena: 42zł

(red. J. Wrzesiński, BSL, seria B1, FONTES tom1-2; Lednica 2016)

 

Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki "Zaprowadzenie chrześcijaństwa RP 965"

2016-04-11

Cena: 40zł

B.Ciciora, A.M.Wyrwa