poniedziałek 29 lipiec 2019

MPP/01/2019 Modyfikacja SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

Modyfikacja_SIWZ_29.07.2019

OPZ_zmiana

SIWZ III - Projekt Umowy_zmiana

Skrócony_OPZ_zmiana

zal_B3_DFU

załącznik nr 1 do SIWZ I_IDW_edytowalny_modyfikacja 29.07.2019