poniedziałek 15 lipiec 2019

MPP/01/2019

Ogłoszenie nr 573556-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

SIWZ - formularze do SIWZ

Projekt umowy 

OPZ 

skrócony OPZ

załącznik B1_PB

załącznik B2_PW

załącznik B3_DFU

załącznik B4_DP

załącznik B5_ST

załącznik B6_PR

załącznik C_inne