poniedziałek 26 październik 2015

MPP-6 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

Postępowanie nr MPP – 6 - 2015

Dziekanowice, dnia 26.10.2015 r.

 

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. – Ścieżka edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – II etap.”

przez:

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Pytanie wykonawcy:

„Proszę o wiadomość czy wymienione  w specyfikacji książki  posiadają numer ISBN?”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zmawiający informuje, że 4 książki będą miały nadany numer ISBN:

  1. 3 Książki Dydaktyczne WPE (poz. Nr 3 w Załączniku nr 7 do SIWZ); Giecz (poz. Nr 7 w Załączniku nr 7 do SIWZ); i Grzybowo (poz. Nr 10 w Załączniku nr 7 do SIWZ);
  2. 1 Książka: Kalendarz przyrody Grzybowo (poz. Nr 9 w Załączniku nr 7 do SIWZ);

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

 

Załączniki:

 

zmiana treści SIWZ

wyjaśnienia treści SIWZ

załącznik nr  1 Formularz ofertowy

załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu