środa 14 sierpień 2019

MPP/01/2019 Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

Wyjaśnienia do_SIWZ_14.08.2019

SIWZ III - Projekt Umowy_zmiana-14.08.2019

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4