Wyszukaj publikację po tytule:

Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach

2022-02-07

Cena: 42zł

(red. J. Wrzesiński, BSL, seria B1, FONTES tom1-2; Lednica 2016)

 

Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki "Zaprowadzenie chrześcijaństwa RP 965"

2022-04-15

Cena: 40zł

B.Ciciora, A.M.Wyrwa

 

Jak książe Mieszko chrześcijaninem sie stawał

2022-02-07

Cena: 10zł

Andrzej Marek Wyrwa

 

Okruchy świętości. Relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego-stauroteka z Ostrowa Lednickiego

2016-12-21

Cena: 12zł

J. Górecki

 

Almanach MMXVI

2020-02-13

Cena: 80zł

Andrzej M. Wyrwa

 

Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje

2016-12-02

Cena: 34zł

red. Zygmunt Kalinowski, Daniel Próchniak

 

Miejsca chrztów, urzadzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytnośi chrześcijańskiej do soboru trydenckiego

2016-12-22

Cena: 32zł

Andrzej M. Wyrwa

 

Teologia i liturgia chrztu od starożytności do czasów nowożytnych

2016-12-22

Cena: 30zł

red. Andrzej M. Wyrwa, Janusz Górecki

 

Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu

2016-12-21

Cena: 63zł

Teresa Krysztofiak, Andrzej M. Wyrwa

 

Gród Piastowski w Gieczu

2020-02-13

Cena: nakład wyczerpanyzł

Publikację można nabyć w wielu księgarniach w Polsce.