MPP-5-2015

wtorek 27 październik 2015

Dziekanowice, dnia 26.10.2015 r. Postępowanie nr MPP – 5- 2015 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. – Studia Lednickie.”

 

MPP-4-2015

wtorek 27 październik 2015

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R.”

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

poniedziałek 26 październik 2015

Postępowanie nr MPP – 3 - 2015

 

MPP-3 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

poniedziałek 26 październik 2015

Postępowanie nr MPP – 3 - 2015

 

MPP-4 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

poniedziałek 26 październik 2015

Postępowanie nr MPP – 4 - 2015

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

poniedziałek 26 październik 2015

Postępowanie nr MPP – 4 - 2015

 

MPP-6 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

poniedziałek 26 październik 2015

Postępowanie nr MPP – 6 - 2015

 

MPP-5-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

środa 21 październik 2015

Lednogóra: KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. - Studia Lednickie ; 
Numer ogłoszenia: 280886 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015 ; 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

MPP-4-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

środa 21 październik 2015

Lednogóra: KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R.
 Numer ogłoszenia: 280914 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Podróż sprzed tysiąca lat...

środa 21 październik 2015

Giecz i Grzybowo to jedne z najważniejszych grodów władztwa pierwszych Piastów: Mieszka I, Bolesława I i Mieszka II. Historia tych grodów dzięki naukowcom została już dość dobrze rozpoznana. Obecnie pozostałości warowni, są rezerwatami archeologicznymi. Nadal jednak wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem tych grodów jest do odkrycia....

 

Archiwum