Numer ogłoszenia: 167503 - 2015

wtorek 17 listopad 2015

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306312-2015 z dnia 2015-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lednogóra 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi poligraficzne określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2 - usługi drukowania i powiązane 79.97.10.00-1 - usługi introligatorskie oraz wykańczalne ......

 

MPP/8 /2015 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

wtorek 17 listopad 2015

Dziekanowice, dnia 17.11.2015 r.

 

MPP/8/2015 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

piątek 13 listopad 2015

Lednogóra: KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. - publikacja Monety z Giecza. Stanowisko nr 4 Numer ogłoszenia: 306312 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015

 

MPP/7/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

piątek 06 listopad 2015

Lednogóra: KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. - Ścieżki edukacji ekologicznej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - II etap

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wyróżnione!

piątek 06 listopad 2015

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wyróżnione przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA MPP/6/2015

piątek 06 listopad 2015

*

 

Wystawa „Wyspa władców. Ostrów Lednicki” jedzie do Zgorzelca

środa 04 listopad 2015

termin wystawy: 10.11.2015 - 05.03.2016

 

MPP-03-2015

piątek 30 październik 2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Numer ogłoszenia: 288872 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

środa 28 październik 2015

Numer ogłoszenia: 288872 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 279932 - 2015 data 21.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061...

 

Postępowanie nr MPP – 5 - 2015 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

wtorek 27 październik 2015

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. – Studia Lednickie.”

 

Archiwum