MPP-03-2015

piątek 30 październik 2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Numer ogłoszenia: 288872 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

środa 28 październik 2015

Numer ogłoszenia: 288872 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 279932 - 2015 data 21.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061...

 

Postępowanie nr MPP – 5 - 2015 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

wtorek 27 październik 2015

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. – Studia Lednickie.”

 

MPP-5-2015

wtorek 27 październik 2015

Dziekanowice, dnia 26.10.2015 r. Postępowanie nr MPP – 5- 2015 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. – Studia Lednickie.”

 

MPP-4-2015

wtorek 27 październik 2015

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R.”

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

poniedziałek 26 październik 2015

Postępowanie nr MPP – 3 - 2015

 

MPP-3 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

poniedziałek 26 październik 2015

Postępowanie nr MPP – 3 - 2015

 

MPP-4 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

poniedziałek 26 październik 2015

Postępowanie nr MPP – 4 - 2015

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

poniedziałek 26 październik 2015

Postępowanie nr MPP – 4 - 2015

 

MPP-6 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY

poniedziałek 26 październik 2015

Postępowanie nr MPP – 6 - 2015

 

Archiwum